Entretien des menuiseries extérieures en bois

Deze studie naar het onderhoud van houten buitenschrijnwerk wil een antwoord bieden op de praktische vragen, waarmee schrijnwerkers en schilders dikwijls worden geconfronteerd. Tegelijkertijd wil het een bijdrage leveren aan de normenreeks EN 927 ‘Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor hout voor buitentoepassing’.

Heel pragmatisch

Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk stelt zowel schrijnwerkers als schilders voor een aantal pertinente vragen. Welk afwerkingssysteem is aangewezen als er op een te behandelen oppervlak voordien al een coating was aangebracht? Hoe evalueer je de toestand van die al aanwezige coating? Hoe kom je te weten om welk type coating het gaat? Welke onderhoudsfrequentie moet je respecteren? Hoe pak je een grijs en verweerd oppervlak aan als je daar een afwerkingssysteem op moet aanbrengen?

Sleutelen aan normen

Daarnaast wil de studie een bijdrage leveren aan de normenreeks EN 927 ‘Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor hout voor buitentoepassing’. Op het programma staat onder meer de ontwikkeling van aangepaste protocollen om versnelde veroudering te simuleren. Het project zal ook aanbevelingen formuleren omtrent de voorbereiding van oppervlakken en categorieën definiëren voor de voorbereiding van oppervlakken en de onderhoudsfrequentie. Andere thema’s zijn de mogelijke onderhoudsstrategieën en de opstelling van testprotocollen voor microporositeit en uv-transmissie.

De krachten bundelen

Het prenormatieve onderzoeksproject is een samenwerking tussen de kennisinstellingen WOOD.BE en WTCB. Het kan rekenen op de steun van het Bureau voor Normalisatie (NBN) en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Contact: Inge