Future Furniture

Future Furniture: een innovatief bedrijfsnetwerk voor de meubelwaardeketen

Future Furniture is een netwerk van en voor innovatieve bedrijven die actief zijn in of rond de meubelwaardeketen: producenten van meubelen of aanverwante interieurproducten, toeleveranciers, designbureaus of iedere andere geïnteresseerde partij die toegevoegde waarde creëert binnen deze waardeketen.

Wat is Future Furniture?

Het hoofddoel van dit netwerk bestaat erin om samenwerking tot stand te brengen tussen de leden ervan. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen: cocreatie van nieuwe producten en diensten, gezamenlijk onderzoek, commerciële samenwerking, ervaringsuitwisseling in een lerend netwerk, …

WOOD.BE treedt op als facilitator van dit netwerk.

Aanleiding en doelstelling

Meubelen zijn eindproducten en daardoor moet de innovatie in deze sector sterk vraaggedreven zijn. Evoluties in de noden van de eindgebruiker moeten zo snel mogelijk worden gecapteerd, vertaald in nieuwe producten en vermarkt. Bovendien is er naast de markt van de particuliere eindgebruiker een groeiende markt van professionele eindgebruikers: de zorg, de kantoormarkt, onderwijs, horeca en vrije tijd, …

De doelstelling van dit netwerk is om samen te werken rond het capteren van gemeenschappelijke gebruikersnoden en -inzichten. Het netwerk zal aan de hand van workshops, brainstormsessies, focusgroepen, discussiefora, … samenwerking tussen bedrijven faciliteren met als doel deze inzichten sneller en met meer zekerheid te kunnen implementeren. Binnen het netwerk zullen ook gemeenschappelijke tools en methodes worden aangereikt om de bedrijven te helpen bij het vertalen van deze inzichten naar nieuwe producten en het vermarkten ervan (bv. via business model innovatie).

Doelgroep

Met dit netwerk beogen we in de eerste plaats de meubelwaardeketen, met naast de meubelproducenten ook de toeleveranciers van materialen en componenten (plaatmaterialen, meubelstoffen, vulschuimen, meubelbeslag, nieuwe materialen, sensoren, …). De meubelindustrie is immers een typische assemblage-industrie en innovatie vindt steeds vaker plaats binnen een context van co-creatie samen met leveranciers of andere complementaire bedrijven. Binnen deze meubelwaardeketen mikken we op de top 30 à 50 meest innovatieve bedrijven.

Maar dit sluit niet uit dat ook andere bedrijven kunnen toetreden tot het netwerk. Iedereen die innovatie belangrijk vindt, open staat voor samenwerking en met een groep van gelijkgestemden ervaringen wil uitwisselen, is welkom. We denken hierbij onder meer aan producenten van andere interieurproducten, trendbureaus, designbureaus en andere dienstverleners, softwarebedrijven, logistieke partners, recyclagebedrijven, …

Strategie

Voor de werking van het netwerk hebben we een strategie met 5 deelthema’s gedefinieerd:

 1. Co-creatie
 2. End-user experience
 3. End-user insights
 4. Service design
 5. End of use

Hierbij stellen we de eindgebruiker centraal. De “customer journey” is de rode draad doorheen het verhaal.

Activiteiten

Volgende acties kunnen in de schoot van het netwerk georganiseerd worden:

 • ervaringsuitwisseling binnen een lerend netwerk;
 • inspiratiesessies over trends, materialen en tools, gekoppeld aan interactieve workshops om de vertaalslag te maken naar de individuele bedrijven;
 • workshops om trends, materialen en technologieën te implementeren in nieuwe producten;
 • discussiefora, brainstormsessies om ervaringen uit te wisselen, maar ook om nieuwe thema’s te introduceren en te evalueren;
 • initiëren van collectieve en/of coöperatieve onderzoeksprojecten waarbij een groep van bedrijven samen een gemeenschappelijk onderzoeksthema verder willen uitdiepen;
 • sessies met stakeholders (eindgebruikers, voorschrijvers, andere decision makers, ...) van de professionele en particuliere markt via focusgroepen, enquêtes, observaties en analyses;
 • 4 keer per jaar een exclusieve presentatie van het Copenhagen Institute For Future Studies bijwonen;
 • opleidingen rond technieken om consumer insights te vergaren;
 • gemeenschappelijke initiatieven om innovatieve producten te vermarkten;
 • binnenlandse en buitenlandse bedrijfsbezoeken;

Als lid van het netwerk bepaalt u zelf mee welke activiteiten worden georganiseerd en welke prioriteiten worden gelegd!

Ledenvoordelen

Lidmaatschap van het Future Furniture netwerk kost 3.000 euro, maar biedt tal van voordelen waarmee uw bedrijf deze bijdrage onmiddellijk terugverdient.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met alan@wood.be.

Volgende bedrijven zijn reeds lid van Future Furniture: Associated Weavers, De Keyzer, De Zetel, Decospan, Dox, Drisag, LS Bedding, Mecam, Mintjens, Neves, Unic Design, Unilin Panels, Van Hoecke, Veldeman Bedding, Yellow Window.