Firesist

Berekeningsmodellen voor brandweerstand van houten wand-, vloer- en dakelementen

Firesist is een prenormatief onderzoeksproject dat rekenregels voor het bepalen van de brandweerstand van wand-, vloer- en dakelementen wil documenteren, verbeteren en uitbreiden.

Het bepalen van de brandweerstand van houtskelet wand-, vloer- en dakelementen gebeurt vandaag de dag voornamelijk via testen. Deze testen zijn echter vaak omvangrijk en duur. Als alternatief kunnen berekeningen worden gebruikt. De berekeningsmethodiek die momenteel in Eurocode 5 is opgenomen is beperkt qua toepassing en zeer conservatief. Dit onderzoeksproject heeft tot doel het toepassingsgebied uit te breiden en een aantal conservatieve veronderstellingen bij te werken op basis van een gecombineerde numerieke en experimentele aanpak.

Contact: lieven@wood.be