Enecobois

Het project Enecobois (www.enecobois.be) onderzoekt de milieu-impact van de bedrijfskolom hout-bouw met als doel om de positie van houten bouwproducten verder te versterken ten opzichte van andere bouwmaterialen.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op energieconsumptie en de gebruikte methodologie is levenscyclusanalyse (LCA).

We hebben de bedrijfskolom hout-bouw vanuit drie perspectieven bekeken, in samenwerking met verschillende partners en bedrijven. We hebben houten bouwproducten bestudeerd, evenals houtbouwwoningen en de Waalse houtbouwsector als geheel. Voor deze drie niveaus werden “hot spots” gedetermineerd en potentiële oplossingen voorgesteld.

Contact: thomas@wood.be