DO-IT Houtbouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

De doelstelling van DO-IT houtbouw (www.do-ithoutbouw.be) bestaat erin om houtbouw versneld uit te bouwen tot een volwaardige en flexibele bouwwijze met oplossingen voor elk type van gebouw, van ééngezinswoning tot appartementen, kantoren, scholen, ...

Bij het ontwikkelen van totaaloplossingen wordt rekening gehouden met eisen op vlak van hygrothermie, luchtdichtheid, stabiliteit, brand, akoestiek, interne luchtkwaliteit, duurzaamheid, maar ook economische haalbaarheid. De intense samenwerking tussen de verschillende specialisten in de verschillende werkpaketten resulteert in innovatieve, concurrentiële en flexibele bouwoplossingen met hout!

Contact: lieven@wood.be