Cluster Bouwindustrialisatie

Een doorgedreven gebruik van prefab bouwproducten en- oplossingen & automatisatie op de werf

De cluster Bouwindustrialisatie – Off-Site Construction, een samenwerking tussen WTCB, WOOD.BE en 3E, beoogt een meer doorgedreven en systematisch gebruik van prefabbouwproducten en systeemoplossingen, en een automatisatie van het bouwproces.

Hoge faalkosten vermijden

De traditionele bouwaanpak kent heel wat problemen en uitdagingen. Bouwen is arbeidsintensief, verloopt dikwijls in moeilijke omstandigheden, vergt de tussenkomst van meerdere aannemers en het gebruik van uiteenlopende materialen. Elk project is uniek en daardoor dringen er zich ad-hocoplossingen op de werf op. Het resultaat zijn hoge faalkosten. De strikte eisen inzake isolatie, luchtdichtheid, akoestiek, afwerking en stabiliteit intensifiëren deze problematiek.

Samen op naar industrialisatie

De cluster Bouwindustrialisatie wil de kennis van de deelnemende bedrijven bundelen en optimaliseren, samenwerking tot stand brengen en hen ondersteunen bij hun verdere inzet op industrialisatie om hun concurrentiepositie te versterken. Bedoeling is te komen tot compatibele innovatieve bouwsystemen die volledig of grotendeels op voorhand worden geproduceerd met een maximale integratie van technieken, isolatie, afwerking of andere componenten.

Door middel van technische documentatie en een actieve promotie wil de cluster Bouwindustrialisatie vooroordelen in de markt wegnemen en wijzen op de voordelen van industriële typeoplossingen.

Systeemoplossingen worden strategisch en economisch geanalyseerd. Via marktonderzoek wordt gepeild naar de kansen en de drempels op de eigen en de buitenlandse markt. Ook de concrete haalbaarheid wordt onderzocht.

Brede doelgroep

De cluster Bouwindustrialisatie – Off-Site Construction richt zich tot Vlaamse voortrekkers die bewust kiezen voor industrialisatie en automatisatie van het bouwproces: producenten, architecten, studiebureaus, aannemers, fabrikanten, financieringsinstellingen, technologieleveranciers.

Zie ook: http://www.bouwindustrialisatie.be/

Contact: Kim