Celfi

Celfi: het ontwikkelen, produceren, toepassen en recycleren van Wood Plastic Composites (WPC)

Het Celfi onderzoekstraject beoogt het efficiënt ontwikkelen, produceren, toepassen en recycleren van Wood Plastic Composites (WPC), die de belangrijkste productgroep vormen in de familie van de cellulosevezel (cellulosic fibers) versterkte kunststoffen.

De toenemende interesse en de jaarlijkse groei met meer dan 10% van deze thermoplastische composieten in Europa wordt verklaard door de zeer interessante grondstofcombinatie “thermoplastische kunststofhoutvezel” en de grote inzetbaarheid in tal van toepassingsdomeinen.

Voordelen van thermoplastische kunststoffen versterkt met houtvezels zijn:

 • verbeterde materiaaleigenschappen
 • interessante kostprijs in vergelijking met andere composieten
 • een natuurlijke “hout”-look
 • duurzaamheid (biobased, lage C-footprint)
 • gemakkelijker recycleren van dergelijke composieten

Nochtans zijn nog te veel ondernemingen niet of onvoldoende op de hoogte van de verschillende technieken om WPC te produceren, van de grond- en hulpstoffen die erin worden gebruikt en van de toepassingsdomeinen van deze materialen.

Doelstelling

Celfi faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling, productie, toepassing en recyclage van WPC via technologisch advies over specifieke grond- en hulpstoffen, normen, testmethodes, applicatie- en assemblagetechnieken van WPC, over de diverse toepassingsdomeinen, zoals bouw, meubilair, decoratie, transport, verpakking en speelgoed, en over recyclagetechnieken en recyclaten.

WPC zijn materialen die door toepassingsgericht onderzoek geoptimaliseerd en verbeterd kunnen worden. Vooral bij de langlevende “structurele” bouwtoepassingen kunnen een aantal materiaaleigenschappen zoals kruip- en brandgedrag, bewerkbaarheid en veroudering nog verder verbeterd worden.

Doelgroep

Dit traject richt zich tot de “plastic supply chain” ondernemingen die WPC granulaten en materialen produceren en tot maakbedrijven die WPC verder bewerken of verwerken in eindproducten:

 • producenten van WPC compounds en composieten
 • ondernemingen die WPC verder verwerken tot half afgewerkte of eindproducten
 • de distributiesector die dergelijke materialen verkoopt voor DIY, bouwondernemingen
 • designers en architectenbureaus die WPC gebruiken of voorschrijven
 • recyclagebedrijven
 • polymeerproducenten en chemiebedrijven
 • machineconstructeurs en producenten van processing tools

Projectconsortium

Dit traject is een gezamenlijk initiatief van VKC-Centexbel en WOOD.BE.

Contact: lieven@wood.be of inge@wood.be