CE-markering van elektrisch bediende meubelen

Brengt uw bedrijf elektrisch bediende of verstelbare zetels, bedden, werkbladen, kasten of andere meubelen op de markt? Door een recente, nieuwe interpretatie van de Europese machinerichtlijn bent u in dat geval verplicht om in te staan voor de CE-markering van uw product. Onderstaande presentatie geeft u meer informatie over wat deze Europese richtlijn precies voor u inhoudt, zoals het opmaken van een technisch dossier, het uitvoeren van een risicoanalyse, het aanbrengen van CE-markering, …

Download de presentatie hier.

Heeft u nog vragen? Misschien worden ze wel beantwoord in onderstaand artikel:

CE-markering van elektrisch bediende meubelen

Inleiding

Tot heden dienen meubelfabrikanten enkel rekening te houden met de richtlijn met betrekking tot het op de markt brengen van veilige producten, waarvoor geen CE-markering vereist is. Door het automatiseren en/of het toevoegen van elektrische functies op meubels worden deze beschouwd als een machine en vallen deze types meubels onder de Machinerichtlijn, wat verplichte CE-markering impliceert.

Achtergrond

Reeds geruime tijd zijn er een aantal elektrisch bediende meubels op de markt, gaande van opklapbare stoelen, verstelbare bedden, in de hoogte verstelbare bureeltafels, relaxzetels met elektrisch verstelbare functies en andere. Steeds werd verondersteld dat enkel de elektrische onderdelen moeten voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Gezien deze componenten meestal met conformiteitsverklaring en CE-markering aangekocht worden diende de meubelfabrikant geen bijkomende verklaring af te leggen. De laatste herziening van de Machinerichtlijn meldt echter dat het elektrisch meubel in zijn totaliteit als een machine beschouwd wordt. Dit betekent dat het uiteindelijke product, zijnde het elektrisch meubel aan de Machinerichtlijn moet voldoen.

SCOPE

Meubels die onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn vallen, zijn onder meer:

 • In hoogte verstelbare bureaus / tafels
 • Automatisch verstelbare zitplaatsen
 • Automatisch verstelbare bedden
 • Bedden met liftsystemen
 • Luchtbedden met automatische pompen
 • Verstelbare kasten
 • Kasten met automatische deuren en lades
 • Electrische relaxzetels
 • Massagezetels

Meubels met veren of gasveren (bv. bureelstoelen) vallen buiten het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn omdat het mechanisme niet wordt aangedreven en enkel handmatig verstelbaar is.

EIGENVERKLARING EN MARKERING

 • Identificering van de toepasselijke richtlijn (en)(*)
 • Identificering van de toepasselijke norm (en)
 • Beoordeling van de producten aan de richtlijnvereisten en test het product volgens de toepasselijke normen
 • Opstellen van een volledig technisch dossier
 • Opstellen van een DOP en markering van de producten met het CE-merkteken

(*) naast de machinerichtlijn, zijn volgende richtlijnen eveneens van toepassing:

Laagspanningsrichtlijn (LVD) - 2014/35 / EU: is van toepassing op alle elektrische producten en apparatuur ontworpen voor gebruik met een spanning tussen 50V en 1000V voor wisselstroom (AC) en tussen 75V en 1500V voor gelijkstroom (DC) en waarvan de gevaren hoofdzakelijk van elektrische aard zijn

Elektrische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van een product om onder normale omstandigheden bescherming te bieden tegen elektromagnetische energie die mogelijks kan optreden in de omgeving van de machines.

EISEN

Om te voldoen aan de vereisten van de Machinerichtlijn, moet de fabrikant een volledig technisch dossier opstellen volgens bijlage VII van 2006/42 / EG.

Inhoud van het technisch dossier:

 • Een algemene beschrijving van de machine
 • Het plan van de machine en alle tekeningen van de besturingscircuits, evenals de relevante beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn om de werking van de machine te verduidelijken
 • Volledig gedetailleerde tekeningen, vergezeld van eventuele berekeningsnotities, testresultaten, certificaten, enz., vereist om de conformiteit van de machine met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen te controleren
 • De uitgevoerde risico analyse en de nodige verslagen die aantonen dat de machine voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die onder de normen vallen
 • Alle verslagen met testresultaten die door de fabrikant of door een andere instantie zijn uitgevoerd
 • Een kopie van de instructies voor de machine
 • Een kopie van de EG-conformiteitsverklaring
 • Voor serieproductie: de interne maatregelen die zullen worden toegepast om ervoor te zorgen dat de machine in overeenstemming blijft met de bepalingen van deze richtlijn (FPC controle).

Contact: raymond@wood.be