Eco-innovatie

Dankzij eco-innovatie vindt u economische antwoorden op ecologische uitdagingen

De groeiende afvalberg, de opwarming van het klimaat, de toenemende grondstoffenschaarste en de sterke grondstoffenafhankelijkheid van Europa zijn uitdagingen waar ook het bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd.

Het klassieke lineaire economische model moet meer en meer plaats maken voor een circulaire economie, waarin het sluiten van materiaalkringlopen door hergebruik, recyclage, … centraal staat.

Bedrijven kunnen inspelen op deze uitdagingen door de principes van eco-design en design-for-disassembly toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld:

  • door in te zetten op duurzaamheid in materiaalkeuze, productie en assemblage;
  • door al in de ontwerpfase te anticiperen op hergebruik of recyclage van producten, onderdelen of materialen;
  • door gebruikersbehoeften anders in te vullen door nieuwe product/dienstcombinaties met een circulair business model.

Voor succesvolle eco-innovatie is een goede samenwerking doorheen de waardeketen doorgaans cruciaal.

Binnen WOOD.BE hebben we een ruime ervaring opgebouwd inzake eco-innovatie, onder meer via projecten als Sustech, Innomat, OPT-I-SORT,…

Contact: alan@wood.be