Business model innovatie

Hebt u het gevoel dat er een element ontbreekt om de innovatie van een product, proces of dienst te doen slagen? Neem dan ook uw business model eens onder de loep.

Vraagt u zich ook wel eens af waarom innovatieve producten zich niet steeds vertalen in een commercieel succes? Hoe goed uw productidee ook is, het rendeert pas met het juiste business model.

Vandaag is innovatie een integraal gebeuren, waarbij product, proces, dienst en business model nauw samenhangen en ook samen moeten worden aangepakt.

Bovendien worden we door de snel evoluerende economische context meer dan ooit uitgedaagd om onze huidige manier van werken in vraag te stellen. Business model innovatie is een must om succesvol en concurrentieel te blijven in een snel veranderende wereld.

Om u te helpen bij de innovatie van uw business model, zetten we een aantal tools in, zoals het business model canvas van Alex Osterwalder, het lean canvas en onze eigen SIMON-tool, die werd ontwikkeld dankzij het onderzoeksproject “SIMON: simultane ontwikkeling van product en business model”.

Contact: alan@wood.be