Innovatieadvies

Innovatieadvies op maat van uw bedrijf, verstrekt door ervaren innovatie-experts met kennis van uw sector

Bij WOOD.BE kunt u terecht voor innovatieadvies op maat van uw bedrijf en dit in verschillende domeinen.

Optimalisatie van het innovatieproces

De meeste bedrijven hebben een eigen aanpak voor hun innovatieprojecten. Er bestaan ook tal van tools en methodes om u daarbij te helpen. Maar wanneer zet u welke tool in? Welke vragen stelt u op welk moment en aan welke stakeholder? Hoe weet u zeker dat u in het hele – vaak lange en complexe - innovatieproces niets over het hoofd gezien heeft? Hoe en wanneer combineert u productontwikkelingsaspecten en business model vraagstukken?

We doorlopen samen met u het innovatieproces aan de hand van een concreet project en/of implementeren de nodige tools en methodes in uw bedrijf.

Gebruikersobservaties en -analyses

In de waardeketen staat u als producent vaak ver af van de eindgebruiker. Maar uw product komt uiteindelijk wel bij die eindgebruiker terecht. Binnen de meeste waardeketens is de eindgebruiker de laatste jaren bovendien de belangrijkste en machtigste schakel geworden.

Innovatie moet daarom sterk vraaggedreven zijn. Evoluties in de noden van de eindgebruiker moeten zo snel mogelijk worden gecapteerd, vertaald in innovaties en vermarkt. Maar hoe pakt u dat aan? Ook zonder grootschalig marktonderzoek haalt u al heel wat waardevolle informatie uit gebruikersobservaties, focusgroepen, enz. We begeleiden u hierbij aan de hand van enkele gekende technieken.

Trendinformatie

Elk jaar bezoeken we de belangrijkste meubel- en interieurbeurzen met een team van innovatie-experts. We verwerken en bundelen de verzamelde informatie jaarlijks in een trendpresentatie.

Wij kunnen voor uw bedrijf ook in company trendpresentaties verzorgen. Dit kan een standaard presentatie zijn, maar ook een trendpresentatie op maat van uw bedrijf en productgamma

Partner matching

Bent u op zoek naar ontwerpers of andere partners? We zoeken samen met u naar de geschikte partners en kunnen desgewenst ook de samenwerking begeleiden.

Nieuwe materialen

We beschikken over een fysieke materialenbibliotheek en een online materialendatabank om bedrijven te informeren en inspireren op vlak van nieuwe en innovatieve materialen. Hebt u zelf niet de tijd om de laatste tendensen inzake materialen te volgen? Wilt u uw R&D- of productontwikkelingsafdeling bij de start van een nieuw innovatieproject laten onderdompelen in een “out of the box” materiaalpresentatie, op maat van uw bedrijf? Nadien kan er ook een brainstormsessie volgen, gefaciliteerd door onze innovatie-experts.

Eco-innovatie

Aan de hand van tools zoals de SIS-toolkit brengen voor uw bedrijf uw eco-strategie in kaart, zoomen we in op waar u als bedrijf het meeste impact teweeg brengt en passen we principes van eco-design toe, zoals design for dissassembly.

Business model innovatie

Innovatie is meer dan het ontwikkelen van een nieuw product. U kunt ook innovatief zijn in de manier waarop u uw product naar de markt brengt, in de manier waarop u inkomsten genereert, producten en diensten combineert, enz. Aan de hand van het business model canvas, het lean canvas en onze eigen SIMON-tool zoeken we samen naar nieuwe toekomstpistes voor uw onderneming.

Contacteer ons voor een afspraak.