WOOD.BE in 2019

Ondernemingen die aan ‘future proofing’ doen, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en baseren hun beslissingen op dit toekomstbeeld, niet op het verleden of het heden. WOOD.BE kan de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie op vele vlakken ondersteunen in hun streven om future proof te zijn. Zo blikken wij via collectief onderzoek vooruit naar de toekomst de vertalen wij technologische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen naar opportuniteiten voor nieuwe producten, processen, diensten en businessmodellen. Als kennispartner staan wij de bedrijven ook bij in hun eigen inspanningen om innovaties te realiseren. Want de beste manier om de toekomst te voorspellen, is om deze zelf mee vorm te geven.

In 2019 investeerde WOOD.BE ook toekomstgericht in de ontwikkeling van diensten en activiteiten ten bate van de sector. Zo vonden er belangrijke investeringen plaats in het laboratorium, dat hierdoor beschikt over vernieuwde en uitgebreide testmogelijkheden. Sinds maart 2019 is WOOD.BE ook erkend voor het testen en certificeren van plaatmateriaal conform de Amerikaanse EPA-regelgeving op het vlak van formaldehyde-emissie. Wij weten nu al dat deze regelgeving in 2023 zal worden uitgebreid naar andere productgroepen. Door onze erkenning staan wij reeds klaar om de export van de Belgische hout- en meubelindustrie naar de Verenigde Staten op dit punt alvast future proof te maken.

Een beknopt totaaloverzicht van onze activiteiten in 2019 vindt u in voorliggende publicatie.

Terwijl we dit activiteitenverslag voorbereiden, woedt de coronacrisis in volle hevigheid. We kunnen intussen onomwonden stellen dat dit de meest disruptieve gebeurtenis is van de afgelopen decennia. Dit heeft een ongeziene impact op alle facetten van onze maatschappij: op onze gezondheid, op onze economie, op onze manier van leven en werken.

Na 6 weken lockdown ontstaat er stilaan een perspectief op een geleidelijke exit. Maar ook na de exit zal leven en werken niet meer hetzelfde zijn als voorheen. De uitdaging om bedrijven en organisaties future proof te maken en te houden, is er alleen maar groter op geworden.

WOOD.BE bereidt zich momenteel volop voor op de geplande exit, zodat wij ook in het post-coronatijdperk klaar staan voor de bedrijven van de hout- en meubelindustrie, meer dan ooit.

2019 in feiten en cijfers
Certificaten 682 certificaten uitgereikt
Testen en adviezen 254 studies en proeven
Normalisatie 14 normcommissies
Projecten 10 lopende en 2 nieuwe

Download het activiteitenverslag hier.