Studenten UGent ontwikkelen nieuw flexibel woonconcept - The new cool is living in a mobble

Studenten Ugent

Een team studenten van de Universiteit Gent werd geselecteerd om deel te nemen aan de Solar Decathlon competitie in Boedapest, Hongarije. Een prestigieuze wedstrijd waarin universiteiten van over de hele wereld worden uitgedaagd om een energiezuinig en duurzaam paviljoen te ontwerpen, bouwen en bewonen. Met ‘the Mobble’ introduceren ze een modulair bouwblok met een concept gebaseerd op flexibiliteit en circulariteit.

MEET THE MOBBLE
Het concept van the Mobble is gebaseerd op een combinatie van prefabricatie en de vraag naar circulariteit en modulariteit. In de huidige maatschappij wordt dan ook steeds meer gevraagd naar manieren om duurzamer te bouwen en leven. Hierop wordt ingespeeld door het ontwerp van een nieuw bouwblok dat als een puzzelstuk in verschillende aantallen en configuraties kan worden geplaatst om zo een flexibele manier van wonen aan te bieden.

Het bouwblok is een volume van 2,4m breed, 6m lang en 3,1m hoog, bestaande uit een geprefabriceerd gevelpaneel dat op een volledig houten structuur is bevestigd. De keuze voor hout als prominent bouwmateriaal lag voor de hand om de circulariteit te verzekeren. Met hout zijn er namelijk tal van mogelijkheden om te voorzien in verbindingen die niet permanent hoeven te zijn. Zo kunnen alle onderdelen ook opnieuw worden verwijderd zonder schade of verlies, waarna ze in een nieuwe toepassing een tweede leven kunnen krijgen en kunnen worden benut gedurende hun gehele levensduur. Deze denkwijze zorgt voor een minimaal verlies en maximaal gebruik van het materiaal.

Ook vanuit een energetisch standpunt levert deze materiaalkeuze voordelen op. Naast een thermisch performante en luchtdichte gebouwschil kan ook de houtskeletstructuur worden ingezet in het voorzien van het nodige binnencomfort. Doordat de structuur wordt gekenmerkt door een zeer laag gewicht kan ze heel snel wijzigingen in temperatuur ondergaan. Daardoor kan een aerolisch systeem voor verwarming en koeling worden ingezet die met weinig inertie toch zeer snel kan reageren op de vraag naar comfort van de bewoners. Aan de binnenzijde blijft de multiplex van het sandwichpaneel zichtbaar, alsook de gelaagde structuur van de kaders waardoor het geheel binnen een strak maar warm gevoel geeft.

THE BIGGER PICTURE
Een rode draad doorheen het hele project is dat er steeds wordt gezocht naar methodes die leiden tot een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, zelfs in het interieur. De nodige energie om materialen en systemen te produceren creëert hierin een milieu-impact die zeker niet mag worden vergeten. Vandaar dat hier opnieuw de keuze voor hout een evidentie was door het uiterst duurzame karakter van dit materiaal.

Om uiteindelijk te kunnen spreken van een CO2 neutraal paviljoen werd ook de berekening gemaakt hoeveel bomen moeten worden geplant om de totale uitstoot voor de bouw van het paviljoen te compenseren. Hierin moet onderzoek gebeuren naar de verschillende soorten bomen, hoe snel ze volgroeid zijn, hoeveel CO2 ze opnemen tijdens hun leven en op welke leeftijd ze meestal worden geveld. Op de opening van het paviljoen hier in België worden het nodige aantal boompjes aan de bezoekers uitgedeeld. Wanneer deze overal in Vlaanderen worden gepland, is de cirkel rond.

Kom het paviljoen bezoeken op de pop-up van 17 tot en met 19 mei met een rondleiding door de studenten. Op voornoemde data is het paviljoen elke dag open van 10u tot 18u en kan je een vrij bezoek brengen.
Locatie: Tweekerkenstraat 2 – 9000 Gent

Banner Mobble