Nieuw: meubelcertificatie door WOOD.BE

Van testverslag…
Een meubelfabrikant, -verdeler of -ontwerper kan een beroep doen op WOOD.BE om een prototype of afgewerkt meubel te laten testen. Deze testen kunnen de conformiteit met een officiële norm bevestigen of uitsluitsel geven over bijvoorbeeld de sterkte, veiligheid of duurzaamheid van uw meubelen bij een welbepaald gebruik of voor een specifieke doelgroep. Standaardtesten of een testprogramma op maat? In overleg met u bepalen wij samen de meest geschikte aanpak.

Wanneer uw meubel slaagt voor deze testen, heeft u een belangrijke eerste stap gezet. U ontvangt van WOOD.BE een testverslag, dat de uitgevoerde testen beschrijft en het behaalde resultaat weergeeft. Dit resultaat is enkel geldig voor het geteste meubel, in de toestand waarin het werd aangeleverd in het testlaboratorium.

...naar certificaat
Dankzij het testverslag weet u dat uw meubel met succes het uitgevoerde testprogramma heft doorstaan. Maar hoe kunt u dit vervolgens communiceren en garanderen aan uw klanten? Een certificaat van WOOD.BE biedt een antwoord op deze vraag. Dit certificaat verwijst naar het testverslag en de gehanteerde testnorm. Het certificaat maakt tevens duidelijk dat er een jaarlijks extern toezicht is op de productie en het interne productiecontrolesysteem. Met dit certificaat heeft u een krachtig instrument in handen om de sterkte, duurzaamheid, veiligheid, … van uw meubel te communiceren en te garanderen aan uw klanten.

Bijkomende voordelen van een certificaat:

  • Kleine productwijzigingen leiden niet noodzakelijk naar het volledig hertesten van het meubel, maar kunnen veelal door een klein aantal bijkomende testen via het certificaat conform verklaard worden.
  • Een certificaat kan een hele familie van producten met dezelfde technische eigenschappen
    afdekken.
  • Wanneer u zich wenst te onderscheiden door uw meubel vrijwillig te laten testen volgens vereisten die strenger zijn dan de norm of niet genormaliseerd zijn, dan komt dit ook duidelijk tot uiting in het certificaat.
  • In België geldt er een algemene wetgeving op de veiligheid van producten. Binnen dit kader
    moet elk product – en dus ook ieder meubel - dat op de Belgische markt komt, veilig zijn. Een product dat conform is met de desbetreffende veiligheidsnormen (veelal Europese EN normen) kan als veilig worden beschouwd.

Een label
Naar aanleiding van het behalen van een certificaat krijgt u de mogelijkheid om uw product te labelen als “Tested and certified by WOOD.BE”. Op deze manier wordt het feit dat uw meubel getest en gecertificeerd is, duidelijk zichtbaar gemaakt voor uw klanten. Het label vermeldt de gehanteerde testnorm. WOOD.BE bepaalt het lettertype, de grootte en de vormgeving van het label, dat u zelf op hetgeteste en gecertificeerde product mag aanbrengen.

Interesse?
De testmogelijkheden van ons labo zijn uitgebreid. Neem vrijblijvend contact op met WOOD.BE en wij doen u een voorstel op maat van uw noden.

Contact:
Raymond Van Pestel
00 32 2 558 15 50

Donwload de brochure hier.